5/8/11

νερόμυλος - water mill

εκεί, στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου (θα πρέπει να ανήκει το χωριό), οι άνθρωποι έχουν εκμεταλλευτεί τη δύναμη του νερού από τις πηγές, για να συντηρήσουν μέσα σε μικρές και μεγαλύτερες φυσικές "δεξαμενές", πέστροφες (νόστιμες, δε λέω..)

ένας μικρός νερόμυλος τράβηξε τη προσοχή μου και.. το τερπνόν μετά του ωφελίμου, βιντεοσκόπησα (με τρεμάμενο χέρι το ομολογώ) το φαινόμενο καθώς σκέφτηκα πως το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διδασκαλία της Φυσικής, στο κεφάλαιο: ενέργεια - μορφές και μετατροπές αυτής

κι είναι φανερό πως η κινητική ενέργεια του νερού, στην άκρη του δίαυλου μετατρέπεται σε δυναμική η οποία με τη σειρά της θέτει σε κίνηση τα πτερύγια του νερόμυλου άρα τρέπεται σε κινητική ...

ιδού για την αλήθεια του πράγματος και την τέρψη των οφθαλμών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: