29/4/11

Μεταφορές και Επικοινωνίες: Αεροπλάνο .


μια εργασία της μαθήτριας, Κατερίνας Πίνη, του Α3 τμήματος, στο μάθημα της Τεχνολογίας

κι επειδή η ..παιδεία τέχνας κατεργάζεται, ελλείψει ηλεκτρονικής γραφής της εργασίας και scanner, φωτογραφήθηκε μέρος αυτής και το αντικείμενο και μεταφέρεται εδώ ως slide...***

Δεν υπάρχουν σχόλια: